Klimatkompensation

Du behöver inte tänka på att klimatkompensera om du hyr bil av oss, vi klimatkompenserar för dig !
Vi har valt att klimatkompensera varje körd kilometer genom Vi-skogen.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogens träd har sedan 1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.